DiaZpravodaj.cz

Přihlášení k odběru
DiaZpravodaj.cz si můžete zdarma objednat – zaregistrujte se prosím

DiaZpravodaj.cz - odborný a společenský bulletin, který přináší vysokou odbornost, přehledné a aktuální novinky a pravidelné informace z oboru přímo do vaší e-mailové schránky.

DiaZpravodaj.cz si můžete zdarma objednat. Projekt je podporovaný společností Pears Health Cyber a je určený výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost. Abychom Vám mohli posílat nejnovější informace z Vašeho oboru, prosíme o vyplnění všech políček osobních údajů a udělení Vašeho souhlasu. Děkujeme.

Těší nás, že chcete být součástí DiaZpravodaj.cz. Abychom pro Vás i nadále mohli tvořit zajímavý obsah, který můžete studovat ZDARMA, obnovte prosím souhlas podle požadavků EU. Předem děkujeme za Vaši přízeň, které si moc vážíme.

Souhlasím s tím, aby společnost Pears Health Cyber s.r.o.Správce osobních údajů je společnost Pears Health Cyber, s.r.o.,
IČ: 25784684, se sídlem DOCK01, Voctářova 2449/5, 180 00
Tel.: +420 272 732 996.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@pearshealthcyber.com.
Více informací na www.pearshealthcyber.com.
(dále jen „PHC“), zpracovávala mé osobní údaje uvedené níže a další osobní údaje o mé osobě, které zpřístupním PHC, a to za účelem realizace tohoto projektu, zasílání vybraných sdělení včetně pozvánek do dalších projektů na mou e-mailovou adresu a vyhodnocování veškerých údajů získaných v této souvislosti.

Chci dostávat: (prosím zaškrtněte jednu či více z následujících možností)

* povinný údaj

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tj. "osobou způsobilou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky".

Pro zobrazení bližších informací a poučení o zpracování Vašich osobních údajů prosím klikněte ZDE.

Informace a poučení o zpracování Vašich osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v registračním formuláři a zpřístupněných PHC na základě tohoto souhlasu poskytuji zcela dobrovolně na dobu neurčitou a tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle tohoto souhlasu mám vůči PHC právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a také právo na výmaz osobních údajů, zejména pokud odvolám svůj souhlas zasláním žádosti na delete@pearshealthcyber.com a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro zpracování těchto údajů.

Dále mám také právo vznést námitku, a to především námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu včetně zasílání informačních e-mailů, po jejímž uplatnění nebudou osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány. Konečně beru také na vědomí, že mám právo na přenositelnost údajů a také právo se obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.

Pro uplatnění svých práv, pokud není výše uvedeno jinak, nebo v případě potřeby bližších informací týkajících se zpracování osobních údajů mohu kontaktovat PHC prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@pearshealthcyber.com.

Zpět